škola spektra rh - UČENICI ELEKTROMEHANIKE KOJI SE IZRAĐUJU U VIRTUALNOM LABORATORIJU


Smisliti pametna rješenja lagan je GO! Škola spektra u Deurneu. Za završnu godinu elektromehanike škola je završila virtualnu tezu i nakon zaključavanja vratila je sve učenike kojima je potrebna dodatna podrška. Dobra za desetine sretnih učenika koji brzo žure prema svojim ciljevima nastavnog plana i programa.

Kako se bliže ljetni praznici, studenti završnih godina moraju održati svoj rad. Ali to nije očito na kursevima usmjerenim na praksu, jer kako započeti kad su vježbaonice u školi zatvorene? Kreni! Škola spektra u Deurneu smislila je pametan odgovor za šestu godinu elektromehanike. "Rekreirali smo čitav studio u virtualnom laboratoriju", kaže učitelj Mohamed Al Farisi, pokretačka snaga projekta. „U normalnim okolnostima, naši studenti rade u praktičnoj učionici na procesu automatizacije na minijaturizovanim proizvodnim mašinama. Sada od kuće programiraju simulator koji zamjenjuje kontrolu, ali koji također radi na stvarnim mašinama. Stoga su virtualno okruženje i stvarnost kompatibilni. Da bismo sve pripremili, usko smo surađivali s nekoliko kompanija koje su brzo dale besplatne licence. "