Naša škola

kampus Plantin

Možete ići u kampus Plantijn učenje trajekta Learn + Discover (širok prvi stepen).

Ovaj kampus se nalazi u srcu Borgerhouta. Domen ima zeleni karakter. Ovo stvara umirujuće i inspirativno sredstvo za učenje u središtu grada.

Lokacija nije toliko velika. Ovo obezbeđuje lični i porodični karakter. Ovaj kampus ima dobro održavanu savremenu školsku infrastrukturu sa dobro opremljenim radionicama, kuhinjom i laboratorijom. Inovativno obrazovanje je centralno. Lekcije su organizovane na osnovu projekta i postoje brojne inicijative za obogaćivanje procesa učenja.

Iz razloga privatnosti YouTube treba vaše odobrenje za učitavanje.
prihvatam

kampus Plantin

Telefon: 03 / 217 43 40
E-mail: plantijn@spectrumschool.be

Plantin & Moretuslei 165
2140 Borgerhout

Iz razloga privatnosti Google Maps treba vaše dopuštenje za učitavanje.
prihvatam