Nudimo jeftino obrazovanje
betonske obloge

Šta ste naučili?

Bekister

 

Obloga je vješt radnik koji je odgovoran za proizvodnju, montažu, postavljanje i demontažu drvenih konstrukcija namijenjenih formiranju oplata ili kalupa u kojima se beton sipa kako je navedeno na planovima oplate. On tragove, pile, uklapa i tepih drvenih delova zajedno, on prekida rad tako da celina dobija potrebnu krutost i snagu da apsorbuje pritisak betona.

Oblaganje radi sa velikim montažnim oplatnim pločama na mnogim gradilištima. Onda njegov rad više liči na mehaničara. Prije izlijevanja betona, postavlja čelične šipke u oplati koja se naziva armirano beton. Kada se beton otvrdne, on odbacuje beton. U programu Bekister, osnovne kompetencije se uče o izvođenju betonskih konstrukcija, oplata sistema i stepenišne oplate.

Nakon kursa student može:
- planirajte svoje aktivnosti
- izvršavati uputstva koja se odnose na sigurnost, zdravlje, higijenu, životnu sredinu, dobrobit i kvalitet
- izvoditi male elemente u betonu
- koristiti skele i ljestve
- izvoditi betonske konstrukcije
- izvesti sistemsku oplatu
- izvršiti skidanje oplate sistema
- izvesti oplate stubišta
- izvršiti skidanje stepenica