CULTUURLEERLIJN GO! SPECTRUMSCHOOL

ALGEMENE INFO

Op deze pagina vind je de uitgewerkte cultuurleerlijn voor GO! Spectrumschool, gebaseerd op de cultuurtheorie “Cultuur in de Spiegel”. De theorie is het referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie. Deze pagina is bedoeld als werktool voor onze leerkrachten om cultuur een plaats te geven binnen het dagdagelijkse lesgebeuren en projecten. Daarnaast kunnen culturele partners op deze manier de inhoudelijke kapstokken ook raadplegen.

wl1200hp1200q85 cultuur in de spiegel - cultuurleerlijn

DEZE LEERLIJN WERD GEREALISEERD IN SAMENWERKING MET:

cera logo 01 300x102 - cultuurleerlijn      wl1200hp1200q85 canon cultuurcel 300x131 - cultuurleerlijn

Projectcoördinatoren:

  • Bert Roos, cultuurcoördinator GO! Spectrumschool
  • Lode Vermeersch, expert Cultuur in de Spiegel (HIVA KU Leuven, CANON Cultuurcel)

DE CULTUURLEERLIJN

De cultuurlijn van GO! Spectrumschool is ontwikkeld aan de hand van de cultuurtheorie “Cultuur in de Spiegel” en gekoppeld aan inzichten uit de ontwikkelingspsychologie.  Per graad is er een overzicht van de vier culturele basisvaardigheden; waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. Op deze webpagina is er de mogelijkheid om de leerlijn per graad te raadplegen, alsook per culturele basisvaardigheid. Voor elke graad legden we een algemene eindverwachting vast die we als ijkpunt zien in de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van de leerling.  In de leerlijn zelf kan je de didactische wenken vinden die leerkrachten in hun lespraktijk kunnen gebruiken om tot deze eindverwachting te komen, gekoppeld aan de culturele basisvaardigheden. Ook kan je in de leerlijn de koppeling met de transversale eindtermen terugvinden.

eerste graad 01 - cultuurleerlijn

Op het einde van de eerste graad wordt van de leerling verwacht… Hier wordt een eindverwachting per graad geformuleerd.

tweede graad 01 - cultuurleerlijn

Op het einde van de de tweede graad wordt van de leerling verwacht… Hier wordt een eindverwachting per graad geformuleerd.

derde graad 01 - cultuurleerlijn

Op het einde van de derde graad wordt van de leerling verwacht… Hier wordt een eindverwachting per graad geformuleerd.