WAARNEMEN

Hier komt een overzicht van werkvormen en activiteiten die breed inzetbaar zijn in verschillende lessen/vakgebieden/opleidingen.

 • Opsomming
 • Opsomming
 • Opsomming
 • Opsomming
 • Opsomming
 • Opsomming
 • Opsomming
 • Opsomming
 • Opsomming

Hier komt een overzicht van de hoofddoelstelling en deeldoelstellingen. Deze worden gelinkt aan de transversale eindtermen. Daarnaast enkele praktische tips & tricks / do’s & don’ts rond de verschillende activiteiten en werkvormen.

 • Hoofddoelstelling:
 • Deeldoelstellingen:
  • Opsomming
  • Opsomming
  • Opsomming
  • Opsomming
 • Tips & tricks:
  • Opsomming
  • Opsomming
  • Opsomming
  • Opsomming

Hier komen enkele praktijkvoorbeelden, liefst voorbeelden vanuit de school, die de culturele vaardigheid “waarnemen” voor de eerste graad illustreren.

EXTRA INFO

Wat is waarnemen?
Waarnemen als culturele vaardigheid betekent niet alleen het visuele waarnemen. Het is een algemene term voor alle manieren waarop we informatie uit de omgeving kunnen opdoen via de zintuigen. Het gaat om de verschillende zintuiglijke mogelijkheden die een mens heeft (zien, horen, smaken, ruiken, voelen). Dat gebruik van de zintuigen is iets dat mensen quasi automatisch doen. Toch ontwikkelen die zintuiglijke vaardigheden zich ook en kunnen ze getraind worden. In dat ontwikkelings- en leerproces wordt waarnemen dan een bewust proces van gericht selecteren, registreren en ordenen, beleven van informatie (kijken, luisteren, proeven, ruiken, tasten, opmerken, vaststellen, lokalise- ren, …). Wat mensen waarnemen koppelen ze ook aan herinneringen. We spreken dan van het waar- nemingsgeheugen dat er voor zorgt dat mensen dingen herkennen of net niet herkennen en de nieuwe dingen (die ze niet herkennen) gaan opslaan en memoriseren.

Het belang van waarnemen in cultuureducatie
Om een besef te hebben van je eigen cultuur of die van anderen – om kortom cultureel bewust te zijn  is het belangrijk om de vaardigheid van het waarnemen te ontwikkelen en te oefenen. Het waar- nemen is immers de eerste en noodzakelijke stap om het cultureel gedrag van mensen (de manier waarop mensen vorm en betekenis geven aan zichzelf en hun omgeving) op te kunnen nemen. En die stap is nodig om als individu of als groep op dat cultureel gedrag te kunnen reflecteren.

Deelvaardigheden:

 • Zintuigelijk waarnemen van cultuur (ZW)
 • Beleven en ervaren van de cultuur die wordt waargenomen (BE)
 • Memoriseren en herkennen van de waargenomen cultuur (MH)
Schermafbeelding 2019 06 18 om 16.28.58 - cultuurleerlijn_waarnemen_tweedegraad

Bron: Culturele Basisvaardigheden. Een ontwikkelingslijn op basis van de cultuurtheorie “Cultuur in de Spiegel” (c) 2016, KU Leuven & Vrije Universiteit Brussel

NAAR DE ANDERE CULTURELE BASISVAARDIGHEDEN VOOR DE TWEEDE GRAAD

VERBEELDEN
CONCEPTUALISEREN
ANALYSEREN
TERUG NAAR ALGEMEEN OVERZICHT