تو را می خواهم برای ثبت نام?

کجا؟

آموزش و پرورش کلاس Spectrumschool + کار کردن
Ruggeveld پردیس

Ruggeveldlaan 496
2100 DEURNE
تلفن: 03 / 328 03 60

چه زمانی؟

در طول مدرسه در طول ساعات مدرسه با تعیین وقت قبلی.
در تعطیلات تابستان هفته اول تیر و هفته آخر مرداد با تعیین وقت قبلی.

چه را به؟

  • کارت هویت
  • گزارش و گواهی نامه از مدرسه گذشته (در یک حرکت را به آخرین گزارش برای سال تحصیلی).
  • حضور پدر و مادر مورد نیاز است. دانش آموز نیز باید وجود داشته باشد.

آیا می خواهید به ثبت نام دارید؟

برای گرفتن وقت ملاقات با این تماس

ما با ثبت نام با تعیین وقت قبلی کار می کنیم.