مدرسه ما

برو دوره های آموزشی

برو Spectrumschool آموزش متوسطه و ارائه بیش از 50 دوره های فنی و حرفه ای در صنعت، STEM، ورزش، بهداشت، هتلداری و لجستیک.

از دید ما "یادگیری +"، ما هر دانش آموز را به یک دوره خالص آماده می کنیم. ما در یک روش تمرینی کار می کنیم و به شدت بر ارائه راهنمایی به بازار کار تمرکز می کنیم. علاوه بر برنامه درسی ما را از طریق پروژه ها و فعالیت کار تا حد زیادی به توسعه شخصیت دانش آموز و کشف استعدادهای خود. ما بر فرهنگ، ورزش و بعد از ظهر تمرکز می کنیم. مراقبت های اولیه وسیع مرکزی است.

ساختار ما

آموزش LO ارائه 300x296 300x296 - مدرسه ما مطالعه LB ارائه 297x300 297x300 - مدرسه ما استمطالعه LW ارائه 1 300x294 300x294 - مدرسه ما است