مدرسه ما

Plantin دانشگاه

برنامه ریزی پردیس بنر 225x300 - Campus Plantijn

شما می توانید برای دانشگاه پلاتین بروید مسیر یادگیری یادگیری + کشف (درجه گسترده اول).

این دانشگاه در قلب Borgerhout واقع شده است. دامنه یک شخصیت سبز دارد. این باعث ایجاد یک محیط یادگیری تسکین دهنده و الهام بخش در وسط شهر می شود.

محل بزرگ نیست این شخصیت شخصی و خانوادگی را تضمین می کند. این دانشگاه دارای یک تا به تاریخ زیرساخت مدرسه به خوبی نگه داشته با کارگاه عملی مجهز، یک آشپزخانه و یک آزمایشگاه. آموزش نوآورانه مرکزی است. درسها بر مبنای پروژه سازماندهی شده و ابتکارات متعددی برای غنی سازی فرآیند یادگیری وجود دارد.

Plantin دانشگاه

تلفن: 03 / 217 43 40
پست الکترونیک: plantijn@spectrumschool.be

Plantin & Moretuslei 165
2140 Borgerhout