پلاگین و بازی
به دلایل حفظ حریم خصوصی، YouTube برای بارگیری به اجازه شما نیاز دارد.
قبول میکنم

برو Spectrumschool بازی ویدئویی خود را ساخت: SPECTRAM

دانشجویان دوره های آموزش مهارت های یادگیری چوب + مهارت ها و آموزش جزئی آموزش فناوری اطلاعات از آموزش و کار با هدایت Devillé Arcade از ابتدا یک بازی سرگرم کننده انجام دادند. آنها به منظور برنامه ریزی و کدگذاری ، جمع آوری سخت افزار و ساخت یک کابینت بازی حرفه ای ، ایده ای را به یک بازی قابل پخش ترجمه کردند. SPECTRAM متولد شد

این کابینت بازی در طول رویداد Plug & Play in cinema RIX ، شریک زندگی ما CC Deurne ، با فعالیت های متعدد مربوط به بازی ارائه شد. سالن بازی پرنعمت ، کارگاه برنامه نویسی ، مسابقات سازنده Mincraft و موارد دیگر!

___

> مقاله در مورد طیف در Gazet ون آنتورپن
> شرکا: بازی Devillé, CC Deurne