استادان 3x3

ورزشکاران اسپرت میدان های پیشین 3X3 Masters

استادان 3X3 بزرگترین مسابقات 3 در 3 بسکتبال در بلژیک است. پس از تعدادی مرحله مقدماتی در استان های مختلف ، فینال های مختلف در بسیاری از گروه ها برگزار می شود. ما اسپکتروم ورزشکاران یک دور مقدماتی را در زمین های ورزشی ما میزبانی کرد و در مسابقات شرکت کرد.

___

وب سایت 3X3 Masters