KARANTA a cikin harshenku

Yi amfani da kwamfuta ya karanta Spectrumschool.be translation a naka harshen.

Albanian Albanian arabic Arabic Dutch Dutch Turanci English Faransa French italian Italian Pashto Pashto Persian Persian goge Polish Rasha Russian Swahili Swahili turkish Turkish