MOS-jou

Chak ane nou òganize yon MOS - jou (Anviwònman nan Lekòl). Elèv nou yo Lè sa a atelye plezi ki kote yo aprann gen ladan pi bon fè fas ak anviwònman an.