Lekòl nou an

Ale! Spectrumschool

Ale nan! Spectrumschool bay edikasyon segondè epi li ofri plis pase 50 kou pwofesyonèl ak teknik nan endistri, STEM, Espò, Swen Sante, Ospitalite & Lojistik.

Soti nan vizyon "Learning +" nou an, nou ofri chak elèv yon kou tailor-te fè. Nou travay nan yon fason pratik-oryante epi konsantre fòtman sou bay konsèy nan mache travay la. Anplis kourikoulòm lan, atravè pwojè ak aktivite nou travay anpil sou devlopman pèsonalite elèv la ak dekouvèt talan li yo. Nou konsantre sou kilti, espò ak aktivite apremidi. Anpil swen debaz se santral.

Estrikti nou

LO etid ofri 300x296 300x296 - Lekòl nou an LB etid ofri 297x300 297x300 - Lekòl nou anLW etid ofri 1 300294 300x294 - Lekòl nou an