Lekòl nou an

lakou lekòl la Plantin

Campus plantasyon banyè 225x300 - Campus Plantijn

Ou ka ale pou kanpis Plantines aprann trajectoire Aprann + Dekouvri (laj premye degre).

Kanpis sa a sitiye nan kè Borgerhout. Domèn lan gen yon karaktè vèt. Sa kreye yon anviwònman aprantisaj kalme ak enspire nan mitan vil la.

Kote a se pa sa ki gwo. Sa a asire yon karaktè pèsonèl ak fanmi. Kanpous sa a gen yon enfrastrikti lekòl ki byen konsève avèk yon atelye pratik byen ekipe, yon kwizin ak yon laboratwa. Edikasyon inovatif se santral. Leson yo òganize sou yon baz pwojè e gen anpil inisyativ pou anrichi pwosesis aprantisaj la.

lakou lekòl la Plantin

Nimewo telefòn: 03 / 217 43 40
E-mail: plantijn@spectrumschool.be

Plantin & Moretuslei 165
2140 Borgerhout