Lekòl nou an

Campus Ruggeveld

Sou kanpis Ruggeveld ou ka ale pou la aprann trajectories Learning + Konpetans (plen tan edikasyon segondè) en Aprann + Travay (a tan pasyèl edikasyon segondè).

Kanpous sa a gen atelye pratik byen ekipe, yon enfrastrikti espò pwofesyonèl ak salklas ki monte-a-dat. Nan vwazinaj imedyat la, elèv yo ka itilize plizyè pwojè aranjman inovatè tankou pak, espò jaden, pisin, elatriye Anplis de sa, nou travay ansanm ak ajans ekstèn tankou VDAB ak RTC pou bay ekipman ki pi modèn ak zouti aprantisaj.

Nou prezan tou deyò lekòl la. Atravè vizit konpayi, pwojè echanj aletranje, estaj ak aprantisaj nan espas travay, nou prezante elèv nou yo nan mond reyèl la. Sou tèt sa yo se elèv yo nan Aprann + Travay en doub Aprantisaj 3 jou efikas nan semèn nan sou mache travay la!

Campus Ruggeveld / Leren + Bekwamen

Nimewo telefòn: 03 / 328 05 00
E-mail: info@spectrumschool.be

Campus Ruggeveld / Leren + Travay

Nimewo telefòn: 03 / 328 03 60
E-mail: cdo@spectrumschool.be

Ruggeveldlaan 496
2100 Deurne