SpectrumTechnic

ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ SpectrumTechnic របស់យើងអ្នកអាចរៀនតាមរយៈសិក្ខាសាលាអន្តរកម្មជាមួយនឹងការបច្ចេកវិទ្យាថ្មី, អ្នកទទួលបានដំណើរទស្សនកិច្ចពិសេសមួយនៃសិក្ខាសាលាឯកទេសនិងបាតុកម្មដោយអ្នកជំនាញ។

មានបន្ថែម