សាខា

Plantin បរិវេណសាលា

នៅលើបរិវេណសាលា Plantin ឱ្យមានសម្រាប់រៀនសិក្សា + + ការរកឃើញ (សញ្ញាបត្រជាលើកដំបូងទទឹង) បរិវេណសាលានេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនៃ Borgerhout នេះ។ ដែនដែលមានតួអក្សរបៃតង។ នេះធ្វើឱ្យសម្រាប់កម្សាន្តនិងការបំផុសគំនិត ...

Ruggeveld សាខា

នៅលើបរិវេណសាលា Ruggeveld អ្នកអាចទៅរកការរៀនសូត្រជំនាញសិក្សា (មធ្យមសិក្សាពេញម៉ោង) និងការរៀនសូត្រនិងការងារ (ការអប់រំក្រៅម៉ោង) ។ បរិវេណសាលានេះមានសិក្ខាសាលាហ្វឹកហាត់យ៉ាងល្អបំពាក់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិង ...