សាខា

Plantin បរិវេណសាលា

នៅលើបរិវេណសាលា Plantin ឱ្យមានសម្រាប់រៀនសិក្សា + + ការរកឃើញ (សញ្ញាបត្រជាលើកដំបូងទទឹង) បរិវេណសាលានេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនៃ Borgerhout នេះ។ ដែនដែលមានតួអក្សរបៃតង។ នេះធ្វើឱ្យសម្រាប់កម្សាន្តនិងការបំផុសគំនិត ...

Ruggeveld សាខា

នៅលើ Ruggeveld បរិវេណសាលាដើម្បីជាការសម្រាប់ផ្លូវរៀនសិក្សា + + ជំនាញ (ពេញម៉ោងមធ្យមសិក្សា) និងសិក្សា + + ការងារ (ជាផ្នែកមួយម៉ោងមធ្យមសិក្សា) បរិវេណសាលានេះត្រូវបានបំពាក់ផងដែរស្ទូឌីយោអនុវត្ត, កន្លែងលេងកីឡាអាជីពនិង ...