Kies je taal

Kies je taal

Spectrumschool > Leren+Werken-temporary

Leren + Werken

Je volgt een deeltijdse opleiding. Je combineert leren met werken en je staat zo sterk op de arbeidsmarkt.

2e graad I 3e graad   (vanaf 15 jaar)

Finaliteit > Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktfinaliteit is het vroegere (D)BSO. Deze opleidingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) en/ of voor te bereiden om te gaan werken. Lees hier alles over de modernisering van het secundair onderwijs.

Dit traject kan je volgen op Campus Ruggeveld.

LW home 01
LW entiteitenpagina 01

Leren+Werken-temporary

Je kan op elk moment in het schooljaar instappen in leren + werken. Door het modulaire systeem kan je in de meeste opleidingen op elk moment van het schooljaar afstuderen. Leren + Werken in DBSO Antwerpen is een vorm van duaal leren.

Je kan het diploma secundair onderwijs binnen Leren+Werken. Dit lesprogramma is identiek aan dat van het BSO in het voltijds onderwijs.  Je studeert af van zodra je alles behaald hebt.  Je kan dus afstuderen op elk moment tijdens het schooljaar. Elke jongere leert aan zijn eigen tempo en volgt een individueel traject. Je kan dus ook niet “blijven zitten”. Als je je inschrijft in ons centrum dan leg je een instaptest af. Met deze instaptest toon je wat je al kan. Alles wat je al kan moet je niet meer leren. Je kan dus vrijstellingen krijgen voor deze leerstof. Elke week kan je samen met je leerkracht bekijken wat je nog moet leren.

 

Je volgt twee dagen les op school en je werkt drie dagen. Je bent dus vijf dagen per week aan de slag. Je leert een beroep en je kan ook een diploma behalen. De opleidingen zijn modulair. Dit wil zeggen dat je stap voor stap een specialist wordt in je vak. Na elke stap krijg je een certificaat; bewijs van wat je al kan. Op school word je begeleid door je leerkrachten.  Ons schooldomein en praktijkateliers bieden ruime praktijkmogelijkheden.

We bieden je een traject op maat waarin individuele begeleiding en een warm leerklimaat centraal staan.

Door onze nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties proef je van een moderne werking in de hedendaagse bedrijfswereld. Je hebt ook een tewerkstellingsbegeleider die je ondersteunt in je traject op de werkvloer.

De opleidingen van Leren + Werken

STEM > Engineering & Technologie

Administratie & IT

Auto

Bouw & Hout

Elektriciteit

Horeca

Logistiek & Retail

Metaal & Mechanica

Zorg

7e specialisatiejaar

Duaal Leren

Deeltijds onderwijs in de praktijk

DEELTIJDS ONDERWIJS …. meer dan voltijds!

Je combineert leren met werken. Duaal leren staat in deeltijds onderwijs centraal. Je krijgt één dag algemene vorming en één dag beroepsgerichte vorming op school. Drie dagen leer je een beroep op de werkvloer. Je bent er dus wel degelijk voltijds mee bezig!

Binnen dit traject kan je een breed scala aan opleidingen volgen binnen Nijverheid, STEM, Sport, Logistiek, Horeca en Zorg. We voorzien naast de opleiding in het deeltijds onderwijs ook in een brede basiszorg voor iedereen. We bekijken dit voor elke leerling apart. Zo krijg je individuele begeleiding waarbij je jezelf kan ontplooien op eigen tempo.

Dit traject is mogelijk vanaf 15 tot 25 jaar. Je moet wel minstens twee jaar voltijds onderwijs hebben gevolgd.

Deeltijds onderwijs sluit zeer goed aan bij de arbeidsmarkt. We bereiden jongeren voor op een vaste job en een stabiel en zeker inkomen.

DEELTIJDS ONDERWIJS ANTWERPEN

De Spectrumschool profileert zich als kwaliteitsvolle aanbieder van deeltijds onderwijs Antwerpen. Wij hechten zeer veel belang aan het voltijds engagement. Dit betekent dat we er naar streven dat iedereen aan de slag is; het liefst in een reguliere en betaalde job. Binnen het deeltijds onderwijs Antwerpen onderscheiden we ons omdat we steeds de hoogste tewerkstellingscijfers halen. Dat is de verdienste van onze leerlingen én van onze tewerkstellingsbegeleiders.

Wij organiseren onze opleidingen deeltijds onderwijs in Deurne-Antwerpen. De werkgevers waar we met werken vind je over de ganse provincie Antwerpen. We houden bij het zoeken van een job rekening met waar je woont zodat je geen nodeloze verplaatsingen moet doen. Deeltijds onderwijs staat sterk in en om Antwerpen. Dat is logisch. In Antwerpen heb je veel tewerkstelling waar leerlingen van het deeltijds onderwijs ook terecht kunnen. Juist omdat er veel mensen wonen en werken in Antwerpen heb je hier ook veel nevenactiviteiten zoals rusthuizen, creches, … Antwerpen is niet voor niets de economische metropool van Vlaanderen en daar ket het deeltijds onderwijs Antwerpen enkel maar baat bij hebben.

JOBS IN DEELTIJDS ONDERWIJS

Je kan in de Spectrumschool ingeschakeld worden in verschillende soorten jobs. Als je nog niet goed weet wat werken betekent dan is een voortraject of brugproject een aangewezen tewerkstelling in het deeltijds onderwijs. Van zodra je aantoont dat je weet wat werken is gaan we samen op zoek naar een reguliere job.

Een reguliere job wil zeggen dat je werkt bij een echte werkgever en dat je ook volwaardig betaald wordt. De nieuwste contracten zijn zo opgesteld dat je fiscaal ten laste blijft van je ouders en dat je je kindergeld kan behouden.

Het deeltijds onderwijs of duaal leren leidt vaak tot een vaste job

Zo goed als alle opleidingen die we organiseren zijn gekoppeld aan een knelpuntberoep of aan een knelpuntsector. Dat betekent dat je eens je afgestudeerd bent ook makkelijk aan een goedbetaalde job geraakt. Een job zoeken is nooit gemakkelijk; maar je staat er niet alleen voor. We helpen je op weg en vaak mag je na je opleiding in het deeltijds onderwijs ook met een vast contract blijven werken op je werkplek.

Smartschool Spectrumschool

Alle leerlingen, jongeren, leerkrachten en begeleider gebruiken Smartschool. Elke jongere ontvangt bij inschrijving een account. Het is het belangrijkste communicatiekanaal tussen leerlingen en het CDO.

WERKEND LEREN is een alternatieve naam voor deeltijds onderwijs

Toegegeven, het wordt er niet makkelijker op. In de plaats van deeltijds onderwijs spreken we ook wel eens van werkend leren; van duaal leren; van leren en werken…

Het zijn allemaal verschillende benamingen voor deeltijds onderwijs.

De essentie is dat je werk en leren combineert en dat je door die samenhang een beroep of een ambacht kan doorgronden tot in de kleinste details.

Werkend leren of deeltijds onderwijs? Een prima traject als je goed wil zijn in je job.

HET VERSCHIL TUSSEN DUAAL LEREN EN DEELTIJDS ONDERWIJS

De Spectrumschool organiseert zowel deeltijds onderwijs als leren in duaal traject. In het deeltijds onderwijs combineer je leren op school met leren op de werkvloer. Je wordt ook betaald als je gaat werken.

In duaal leren ligt de klemtoon ook op het leren op de werkvloer. Voor duaal leren gelden strengere toegangseisen dan voor het deeltijds onderwijs. Als je meer informatie wil, neem dan contact met ons op. We helpen je graag op weg.

> Meer info over duaal leren

Lees onze website van Spectrumschool in je eigen taal.

Check de internationale vertalingen van spectrumschool-leren en werken.

Deze vertalingen zijn door de computer gegenereerd en dus niet altijd even accuraat. De leesbaarheid van de teksten is evenwel gegarandeerd.