Leren + Bekwamen

 

Als je kiest voor Leren+Bekwamen volg je een voltijdse opleiding op BSO of TSO niveau. Dit kan vanaf de eerste graad. Je kiest een vakgebied binnen Nijverheid, STEM of Sport. Je doet basiskennis op. Daarnaast bekwaam je in je vak. Je krijgt praktijkgerichte vorming door onze vakdeskundige leerkrachten. Via werkplekleren en samenwerking met sectoren en bedrijven wordt je begeleid naar de arbeidsmarkt. Ook bieden we enkele opleidingen aan binnen Duaal Leren.

We voorzien maximaal in brede basiszorg voor iedereen. We bekijken dit voor elke leerling apart. Zo krijg je individuele begeleiding waarbij je jezelf kan ontplooien op eigen tempo. Daarnaast worden er tal van middagactiviteiten georganiseerd, zoals techniekclub, schaakclub, sporttornooien en huiswerkklas. Dit alles zorgt voor een opleiding op jou maat!

 

Bekijk het studieaanbod.

Dit traject kan je volgen op campus Ruggeveld.