Facebook In De Klas!

Fb in de klas

Onze school organiseert tal van projecten. Kleinschalig of groot. Binnen en buiten de klas, binnen en buiten de school. Zo krijgen onze leerlingen een bredere kijk op de leerinhouden en oefenen ze tal van vaardigheden die tijdens de lessen moeilijk aan bod kunnen komen. Op onze website lichten we enkele van deze projecten toe, zoals het project FACEBOOK IN DE KLAS op campus Deurne.

 

Gedurende 2 maanden per schooljaar neemt een redactie van een aantal leerlingen uit de eerste graad de facebookpagina van onze school helemaal over! Ze gaan op zoek naar content die bruikbaar is voor de facebookpagina. Onder begleiding van sociale mediadeskundigen leren ze belangrijke info selecteren, een goede statusupdate maken, foto’s posten en foto’s bewerken. Ook leren ze correct omgaan met communicatie en interactie op de verschillende sociale media. De leerlingen interviewen personeelsleden en medeleerlingen, zetten hun eigen manier de school in de kijker. Zo krijgen we een unieke verslaggeving van het reilen en zeilen op onze school!