GO! Spectrumschool

De GO! Spectrumschool verstrekt secundair onderwijs en biedt meer dan 50 beroepsgerichte- en technische opleidingen binnen Nijverheid, STEM, Sport, Zorg, Horeca & Logistiek.

Onze school is meer dan “leren” alleen. Vanuit ons “Leren+”-verhaal bieden wij elke leerling een traject op maat. We werken praktijkgericht en richten ons sterk op begeleiding naar de arbeidsmarkt. Naast het lessenpakket werken we via projecten en activiteiten sterk aan de ontplooiing van de persoonlijkheid van de leerling en het ontdekken van zijn of haar talenten. Talenten waar we trots op mogen zijn. Hierbij focussen we op cultuur, sport en middagactiviteiten. Brede basiszorg staat centraal.

Onze structuur

20201020 structuur spectrumschool zonder logo
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid van de Spectrumschool.
Ik Accepteer

ONZE MISSIE

“LEREN + IS MEER DAN LEREN ALLEEN”

Als onderdeel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streven we naar een
maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en
individueel welbevinden bij onze leerlingen. De school reikt hiervoor een ruim
opleidingsaanbod aan binnen Nijverheid, STEM, Sport, Zorg, Horeca & Logistiek en
tracht hierbij een brug te vormen naar de samenleving. Een goede samenwerking met de
omgeving en de bedrijfswereld staan hierbij centraal. Via cultuuronderwijs werken we
aan het cultureel zelfbewustzijn van onze leerlingen. Zo vormen we jongeren die flexibel
zijn en zich blijvend bekwamen door levenslang leren. We stimuleren hen om actief deel
te nemen aan een snel evoluerende maatschappij.

Dit alles wordt vertaald in ons Leren+ verhaal, want onze school is meer dan “leren”
alleen. De school is een warme thuis voor al haar leerlingen en biedt elke leerling een
traject op maat. Naast het lessenpakket werken we via projecten en activiteiten aan de
ontplooiing van de persoonlijkheid van de leerling en het ontdekken van zijn of haar
talenten. Talenten waar ze trots op mogen zijn.

ONZE VISIE

Actief Burgerschap en totale persoonlijkheidsontwikkeling

 • We zien diversiteit als een meerwaarde binnen onze school.
 • We kijken met een open geest, zonder vooroordelen, en tonen belangstelling en
  respect voor ieders mening en bestaande verschillen.
 • We streven naar een zelfredzame leer- en werkattitude met de nodige zin voor
  verantwoordelijkheid.
 • We hebben aandacht voor ieders talenten en zetten ons actief in op deze te
  ontwikkelen.

Maximale leerwinst

 • We zetten sterk in op projectmatig en geïntegreerd werken.
 • We creëren individuele trajecten die onze leerlingen kunnen doorlopen waarbij
  leerplanrealisatie en differentiatie de basis vormen.
 • We zorgen voor transparante evaluatie.
 • Feedback baseren we op duidelijke verwachtingen en instructies.

Leertraject & Individueel welbevinden

 • We streven naar een warme school waarin leerlingen inspraak hebben.
 • We zetten in op een levende school waar ieder individu zijn of haar eigenheid kan
  ontwikkelen.
 • We bieden voldoende kansen en uitdagingen.
 • We zorgen naast een brede basiszorg ook voor individuele ondersteuning.

Brug naar de samenleving

 • We stimuleren en ondersteunen samenwerkingsverbanden op lokaal, nationaal
  en internationaal niveau.
 • We onderhouden nauwe contacten met het bedrijfsleven.
 • We zetten in op leefbaarheid door een goed ingerichte, schone en veilige
  omgeving te creëren.
 • We kijken vooruit en volgen ontwikkelingen op de voet op en zorgen voor een
  onderwijs dat ‘meegaat met zijn tijd’.

ONZE WAARDEN

RESPECT
OPENHEID
GELIJKWAARDIGHEID
ZELFSTANDIGHEID
BETROKKENHEID
ENGAGEMENT
DIVERSITEIT