Assistentie in wonen, zorg en welzijn duaal

Wat leer je?

In een duale opleiding gericht op assistentie in het dagelijks leven, wonen en welzijn, wordt je opgeleid om mensen te ondersteunen bij verschillende aspecten van hun leven. Deze opleiding kan variëren afhankelijk van het specifieke programma en de instelling, maar hier zijn enkele mogelijke onderwerpen die je kunt verwachten te leren:

1. **Persoonlijke verzorging:** Je leert hoe je mensen kunt helpen bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten en andere persoonlijke hygiëne.

2. **Huishoudelijke taken:** De opleiding kan zich richten op het aanleren van vaardigheden voor het uitvoeren van huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, koken, boodschappen doen en organiseren.

3. **Communicatieve vaardigheden:** Omdat je in nauw contact staat met mensen, leer je effectieve communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

4. **Omgaan met diversiteit:** Je krijgt mogelijk training in het omgaan met en respecteren van diversiteit, inclusief culturele verschillen, religieuze overtuigingen en individuele behoeften.

5. **Gezondheidszorgaspecten:** Afhankelijk van de context van de opleiding, kan er aandacht zijn voor basisgezondheidszorg, zoals het herkennen van gezondheidsproblemen, eerste hulp en het begrijpen van medische instructies.

6. **Wet- en regelgeving:** Je leert waarschijnlijk over de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de zorg en ondersteuning van individuen, inclusief ethische overwegingen en privacy.

7. **Psychosociale ondersteuning:** Begrip van psychologische en sociale aspecten van zorg kan ook worden opgenomen, zoals het herkennen van emotionele behoeften en het bieden van sociaal welzijn.

8. **Organisatie en planning:** Aangezien je waarschijnlijk met een gevarieerd takenpakket te maken krijgt, kan de opleiding je ook helpen bij het ontwikkelen van organisatorische en planningsvaardigheden.

Duaal leren

Waarom kiezen voor duaal leren?

  • Je leert in een echte werkomgeving
  • Je verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt
  • Je bent mee met de nieuwste tools en technologieën
  • Al doende leren verhoogt je motivatie.
  • Je oefent ‘soft skills’ die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt, zoals samenwerken, initiatief nemen, op tijd komen, …

> Alle info over duaal leren

duaal leren spectrumschool deurne antwerpen

Iets voor jou?

Voor wie?

(We werken aan deze opleidingspagina, later komt hier meer informatie. Even geduld a.u.b.)
Wil je graag leren combineren met werken?
Dan is deze richting wellicht iets voor jou.

Wat heb je nodig om te kunnen starten?

Om te starten in duaal moet je houder zijn van een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs, of een gunstige beslissing van de klassenraad.
Niemand kan in een duale opleiding (met werkplekcomponent) stappen zolang hij voltijds leerplichtig is, omdat het wettelijk onmogelijk is voor een voltijds leerplichtige om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Je bent voltijds leerplichtig tot je 16 jaar. Als je 15 jaar bent, moet minstens de eerste 2 jaren van het secundair onderwijs hebt gevolgd.

Wat nadien?

Na de opleiding duaal behaal je het getuigschrift van het secundair onderwijs. Je hebt dan echter nog geen diploma secundair onderwijs. Het is dus aangeraden om een 7e specialisatiejaar te volgen.

We werken nog aan deze pagina. Meer informatie over vervolgopleidingen en je diploma volgt.

Meer info

(We werken nog aan deze pagina. Later komen hier de lessentabellen van deze opleiding.)

Je krijgt les op campus Ruggeveld in Deurne.

GO! Spectrumschool
Campus Ruggeveld
Ruggeveldlaan 496
2100 Deurne (Antwerpen)
03-328.05.00
info@spectrumschool.be

Je kan ons bereiken met tram 10 - tram 5 - tram 8 - bus 19 - bus 410 - bus 411 - bus 412
For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid van de Spectrumschool.
Ik Accepteer
Bekijk op Google Maps

Vanaf de 3e graad zijn stages een essentieel deel van de opleiding, maar ook vroeger komen de leerlingen al in contact met de werkvloer en de bedrijfswereld op zich.

Onze stagementoren en medewerkers tewerkstelling hebben jarenlang ervaring met het begeleiden van onze leerlingen op de werkvloer. Binnen elk leerdomein hebben we een uitgebreid netwerk aan bedrijven waar stage kan gelopen worden.

Ook lopen er heel wat samenwerkingen met sectoren, bedrijven waar we projectmatig aan de slag gaan, zoals VDAB, Agoria, Umicore, Atlas Copco, etc.

Dit systeem loont wel degelijk. 7 op 10 werkgevers neemt sneller iemand in dienst wanneer die tijdens de opleiding een vorm van werkplekleren heeft gehad, blijkt uit UNIZO-onderzoek. "Werkplekleren moet vanzelfsprekend worden in alle opleidingen, en rechtstreeks aansluiten op de noden van de bedrijven zelf", aldus voormalig UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

Als je kiest voor Leren+Bekwamen volg je een voltijdse opleiding. Je bekwaamt je in je vak en je maakt kennis met de arbeidsmarkt. Je kiest een vakgebied binnen Nijverheid, STEM, Sport of Zorg (Maatschappij & Welzijn).

Je krijgt praktijkgerichte vorming door onze vakdeskundige leerkrachten. Leren op de werkvloer is een belangrijk onderdeel van onze voltijdse opleidingen in Leren + Bekwamen. Via stages, werkplekleren en samenwerking met sectoren en bedrijven wordt je begeleid naar een goede plaats op de arbeidsmarkt. Ook bieden we een deel van de opleidingen aan binnen Duaal Leren.

Als je slaagt voor één van onze opleidingen behaal je het diploma secundair onderwijs. Ook een getuigschrift bedrijfsbeheer is mogelijk.

Ons schooldomein en praktijkateliers bieden ruime praktijkmogelijkheden.

We bieden je een traject op maat waarin individuele begeleiding en een warm leerklimaat centraal staan.

Een specifieke vraag over deze opleiding?

Sonja Wellens
Adjunct-directeur Leren + Bekwamen
adjunctdeurne@spectrumschool.be
03/328 05 21

Assistentie in Wonen en Welzijn Duaal in het Secundair Onderwijs: Een Diepgaande Verkenning van de Spectrumschool

Inleiding

In het hedendaagse onderwijssysteem zijn duale leertrajecten steeds prominenter aanwezig, waarbij studenten zowel theoretische kennis opdoen als praktijkervaring opbouwen. Een van de meest gewilde en veelbelovende trajecten is assistentie in wonen en welzijn. Dit artikel richt zich op dit specifieke domein, met een bijzondere focus op het duale programma aangeboden door de Spectrumschool. We zullen de structuur van het programma verkennen, de kansen die het biedt voor studenten en de rooskleurige vooruitzichten op werk na het afstuderen.

1. Het Duale Traject bij Spectrumschool: Een Overzicht

De Spectrumschool staat bekend om haar vooruitstrevende aanpak in het onderwijs, vooral op het gebied van assistentie in wonen en welzijn. Het duale traject dat hier wordt aangeboden combineert academische studies met praktische ervaring op de werkvloer. Studenten worden voorbereid op een carrière als verzorgende of zorgkundige, waarbij ze een belangrijke rol spelen in het ondersteunen en verzorgen van anderen.

2. Curriculum en Leerplan: Een Gebalanceerde Benadering

Het curriculum van het duale traject bij Spectrumschool is zorgvuldig samengesteld om studenten een gebalanceerde benadering te bieden. Naast klassikale lessen over onderwerpen als anatomie, psychologie en ethiek, krijgen studenten ook uitgebreide training in praktische vaardigheden. Dit omvat onder meer het verlenen van persoonlijke verzorging, het assisteren bij dagelijkse activiteiten en het omgaan met noodsituaties.

3. Praktijkervaring: De Sleutel tot Succes

Een van de meest waardevolle aspecten van het duale traject bij Spectrumschool is de praktijkervaring die studenten opdoen. Gedurende het programma worden ze geplaatst in zorginstellingen en woongemeenschappen, waar ze direct kunnen werken met cliënten en hun vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. Deze hands-on ervaring is essentieel voor het ontwikkelen van competenties en het opbouwen van zelfvertrouwen.

4. Kansen op Werk: Een Glimmende Toekomst

Een van de grootste voordelen van het volgen van het duale traject bij Spectrumschool is de overvloed aan carrièremogelijkheden die zich na het afstuderen voordoen. Verzorgenden en zorgkundigen zijn onmisbaar in de samenleving, en de vraag naar gekwalificeerd personeel blijft groeien. Dankzij de hoogwaardige opleiding en praktijkervaring die ze hebben opgedaan, zijn afgestudeerden van Spectrumschool zeer gewild op de arbeidsmarkt.

5. Verzorgende vs. Zorgkundige: Het Onderscheid

Het is belangrijk om het onderscheid te begrijpen tussen een verzorgende en een zorgkundige, aangezien beide termen vaak door elkaar worden gebruikt. Een verzorgende richt zich meer op het bieden van emotionele en praktische ondersteuning aan cliënten, terwijl een zorgkundige zich voornamelijk bezighoudt met medische taken, zoals het toedienen van medicatie en het uitvoeren van eenvoudige medische handelingen.

6. De Rol van Technologie in Assistentie in Wonen en Welzijn

In de moderne wereld speelt technologie een steeds grotere rol in de gezondheidszorg en het welzijn van mensen. Bij Spectrumschool worden studenten ook bekend gemaakt met technologische hulpmiddelen die hun werk efficiënter en effectiever kunnen maken. Dit omvat bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers, telemedicine en assistieve apparaten voor cliënten met beperkingen.

7. Persoonlijke Ontwikkeling en Empathie: Kernwaarden van het Beroep

Naast de technische vaardigheden die worden aangeleerd, benadrukt Spectrumschool ook het belang van persoonlijke ontwikkeling en empathie bij haar studenten. Het vermogen om zich in te leven in de situatie van de cliënt, respectvolle communicatie en het tonen van compassie zijn essentiële aspecten van het beroep. Deze waarden worden actief gecultiveerd gedurende het hele programma.

8. De Toekomst van Assistentie in Wonen en Welzijn: Innovatie en Kansen

Als we vooruitkijken naar de toekomst van assistentie in wonen en welzijn, zien we een voortdurende evolutie en innovatie binnen het vakgebied. Spectrumschool blijft haar programma aanpassen en vernieuwen om te blijven voldoen aan de veranderende behoeften van de samenleving en de zorgsector. Dit biedt niet alleen kansen voor toekomstige studenten, maar zorgt er ook voor dat afgestudeerden relevant blijven en kunnen gedijen in een snel veranderende omgeving.

Conclusie

Het duale traject in assistentie in wonen en welzijn bij Spectrumschool biedt studenten een uitstekende basis voor een succesvolle carrière als verzorgende of zorgkundige. Met een uitgebalanceerd curriculum, praktijkgerichte training en een focus op persoonlijke ontwikkeling, zijn afgestudeerden goed voorbereid op de uitdagingen en kansen die hen te wachten staan. Bovendien blijft de vraag naar gekwalificeerd personeel binnen dit domein toenemen, wat de werkzekerheid van afgestudeerden verzekert. Kortom, het duale traject bij Spectrumschool opent de deur naar een veelbelovende en lonende loopbaan in de wereld van zorg en welzijn.