Campus Ruggeveld

Op campus Ruggeveld kan je terecht voor de leertrajecten Leren + Bekwamen (voltijds secundair onderwijs) en Leren+Werken (deeltijds secundair onderwijs).

Deze campus heeft goed uitgeruste praktijkateliers, een professionele sportinfrastructuur en leslokalen die up-to-date zijn. In de directe omgeving kunnen de leerlingen gebruik maken van verschillende professionele faciliteiten. Bovendien werken we samen met externe instanties zoals VDAB en RTC om te zorgen voor de meest moderne apparatuur en leermiddelen.
Ook buiten de school zijn we aanwezig. Via bedrijfsbezoeken, uitwisselingsprojecten met het buitenland, stages en werkplekleren laten we onze leerlingen kennismaken met de echte wereld. Daarbovenop zijn de leerlingen van Leren+Werken 3 dagen in de week effectief aan het werk op de arbeidsmarkt!

campus Ruggeveld