ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਓ! ਸਪੈਕਟ੍ਰਮਸਕੂਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ!

ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਨ ਐਂਡ ਆਉਟਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਹੋਗੇ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ.

ਓਲਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇਵਿੰਗਿੰਗ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ, 2022 // ਸ਼ਾਮ 18 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 21 ਵਜੇ ਤੱਕ // ਕੈਂਪਸ ਰਗਵੇਲਡ