ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਜਹਾਜ਼

ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਉਥੇ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਨਕਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਸਪ੍ਰੋਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪ੍ਰੋਕੇਟ ਤੱਕ ਇਕ ਚੇਨ ਚਲਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ.
 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਕ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਓ.
 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਆਮ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਅਧਾਰਤ ਹਨ.
 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਆਮ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ.
 • ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਆਮ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਨ.
 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ.
 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਸਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.
 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਸਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.
 • 33310: ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ.
 • ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਇਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ.
 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ.
 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਟੀਚਾ ਘਰੇਲੂ ਤਿਆਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
 • ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.: ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵੈ-ਬੋਧ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ.
 • ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ.
 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਸਹੀ appropriateੁਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
 • ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ: ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ .ੁਕਵਾਂ ਹੈ.
 • ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.: ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.