ਸਪੈਕਟ੍ਰਮਗ੍ਰਾਂਡਪ੍ਰਿਕਸ 01 - ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਗ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ - ਪਾਵਰਟੂਲ ਡ੍ਰੈਗਰੇਸਿੰਗ: ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ!

ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਗ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ - ਪਾਵਰਟੋਲ ਡਰੈਗ੍ਰੇਸਿੰਗ

ਬੀ. ਕੇ. ਪਾਵਰਟੋਲ ਡਰੈਗਰੇਸਿੰਗhttp://powertoolracing.be) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਰਣ ਜੀਓ! ਪਾਵਰਟੋਲ ਡ੍ਰੈਗ ਰੇਸਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮਸਕੂਲ! ???

ਲਗਭਗ 18,5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਹਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਸਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਪਲਾਨਟਿਨ ਵਿਖੇ ਐਕਸਪੈਲ 27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?

ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
- "ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ" ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡਰੈਗ ਰੇਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
- "ਕਲਾਸੈਬਕ" ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿuryਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ?ੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
- "ਸਪੈਕਟਰਕ ਕਾਰ" ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ" ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਹੈ.

___

> ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਵੈਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ!

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ?