ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: https://www.spectrumschool.be.

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾ IP ਪਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਟ ਸਤਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੀਡੀਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ EXIF ​​GPS ਸਥਾਨ ਡੇਟਾ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੂਕੀਜ਼

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੌਗਇਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੂਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਕੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੌਗਇਨ ਕੂਕੀਜ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ "ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ" ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗਇਨ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੌਗਇਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੂਕੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਈਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੂਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ, ਚਿੱਤਰ, ਸੰਦੇਸ਼, ਆਦਿ)। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਏਮਬੈਡ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੇ ਉਸ ਹੋਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਏਮਬੈਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਮਬੈੱਡ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ ਰੀਸੈਟ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਫਾਈਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।

ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਪੈਮ ਖੋਜ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।