widmoschool_rh


Wymyślanie inteligentnych rozwiązań to pestka dla GO! Szkoła widma w Deurne. W ostatnim roku elektromechaniki szkoła ukończyła wirtualną pracę magisterską, a po jej zablokowaniu przyprowadziła wszystkich uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia do szkoły. Dobry dla dziesiątek szczęśliwych uczniów, którzy szybko spieszą się do osiągnięcia celów programowych.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami studenci ostatniego roku muszą przedstawić swoją pracę magisterską. Ale nie jest to oczywiste w przypadku kursów praktycznych, ponieważ od czego zacząć, gdy sale do ćwiczeń w szkole są zamknięte? W drogę! Szkoła Spectrum w Deurne wymyśliła inteligentną odpowiedź na szósty rok elektromechaniki. „Odtworzyliśmy całe studio w wirtualnym laboratorium” - mówi nauczyciel Mohamed Al Farisi, siła napędowa projektu. „W normalnych warunkach nasi uczniowie pracują w praktycznej klasie nad procesem automatyzacji zminiaturyzowanych maszyn produkcyjnych. Teraz programują z domu symulator, który zastępuje sterowanie, ale działa również na prawdziwych maszynach. W ten sposób środowisko wirtualne i rzeczywistość są kompatybilne. Aby wszystko było gotowe, ściśle współpracowaliśmy z kilkoma firmami, które szybko dostarczyły darmowe licencje ”.