Oferujemy tanie wykształcenie
betonowe okładziny

Czego się uczycie?

Bekister

 

Okładzina jest wykwalifikowanym pracownikiem, który jest odpowiedzialny za produkcję, składanie, umieszczanie i demontaż drewnianych konstrukcji przeznaczonych do formowania szalunków lub form, w których wylewany jest beton, jak wskazano w planach deskowania. Śledzi, piłuje, pasuje i licuje drewniane części, odcina pracę, aby całość uzyskała wymaganą sztywność i wytrzymałość, aby wchłonąć nacisk betonu.

Okładzina współpracuje z dużymi prefabrykowanymi panelami szalunkowymi na wielu budowach. Jego praca wygląda bardziej jak dzieło mechanika. Przed wylaniem betonu układa pręty stalowe w szalunku zwanym zbrojeniem betonowym. Po stwardnieniu betonu odrzuca on beton. W programie Bekister nauczane są podstawowe kompetencje w zakresie wykonywania konstrukcji betonowych, szalunków systemowych i szalunków schodowych.

Po ukończeniu kursu student potrafi:
- zaplanuj własne działania
- wykonywać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, higieny, środowiska, dobrostanu i jakości
- wykonywać drobne elementy w betonie
- korzystać z rusztowań i drabin
- wykonywać konstrukcje betonowe
- wykonać deskowanie systemowe
- wykonać rozebranie szalunku systemowego
- wykonać deskowanie schodów
- wykonać demontaż schodów