د راجسټریشن ښوونځي کال 2020 - 2021

د کاراکونیسس ​​له مخې د مقرراتو له مخې د منظم سستون راجسټریشن.

ایا تاسو غواړئ ځان ثبت کړئ؟ بیا د تلیفون یا بریښنالیک له لارې ناسته وکړئ.

  ستاسو نوم (حتمی)

  ستاسو د لومړي نوم

  زه یم ....
  زه زوړ يمزه سوپروايزر يمزه محصل يم

  ستاسو عمر

  کوم پروګرام تاسو ته معلومات غواړي (که تاسو غواړئ چې د ثبت)

  ستاسو ايميل (required)

  ستاسو د تلیفون شمیره (اړین دي)

  تابع

  ستاسو پيغام