Ma noqotaa saaxiibkaaga cusub?

 

Iskuulkayagu wali wuu hayaa shaqooyinka banaan(Korontada, Mechanics, Engineering Engine) oo u furan sanad dugsiyeedka 2017-2018. Waxaan sidoo kale raadineynaa mid kale macallin RK diinta iyo mid ku meel gaadh ah oo ku meel gaar ah beddelka shaqada ilaa fasaxii dayrta Fasallada 15 Fasalada Nederlandka iyo 7 PAV.

Macluumaad dheeraad ah waxaa lagu heli karaa boostada director@spectrumschool.be ama lambarka telefoonka 03 / 328 05 00.

Subscribe to School Spectrum ah

 

Subscribe to Spectrum School kartaan

Wednesday August 23 25 Friday August
maalin kasta ka 10u in 16u.

Saturday August 26
of 10u in 13u.

Isniinta ilaa Arbacada 28 30 August
of 10u in 16u.

Tuesday August 29
of 17u in 20u.

 

Waxaad mar walba soo diri kartaa in info@spectrumschool.be

ama wac 03-328.05.00

 

Ma u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waqti qayb-waxbarasho?
fadlan ka eeg at our subsite ku saabsan waxbarashada + shaqada

 

AKHRI afkaaga

Isticmaal computer ah in uu akhriyo turjumaad Spectrumschool.be afkaaga.

nl Dutch