GO! Spectrumschool

GO! Spectrumschool waxay leedahay laba xarumood.
Nagala soo xiriir ama soo socda!

Rugta Ruggeveld waxay hoy u tahay

Waxaad marwalba nagula soo xiriiri kartaa macluumaad dheeraad ah ama soo socda. Ama sameyso ballan naftaada si loo diiwaangeliyo Waxbarashada + Xirfadaha ama adiga si loo qoro Waxbarashada + Shaqada.

CAMPUS BARNAAMIJKA WAXBARASHO / WAXBARASHO + DHAQAN

Taleefan: 03 / 328 05 00
E-mail: info@spectrumschool.be

CAMPUS RUGGEVELD / WAXBARASHO + SHAQADA

Taleefan: 03 / 328 03 60
E-mail: cdo@spectrumschool.be

Ruggeveldlaan 496
2100 DEURNE

Campus Plantijn waa gurigeeda

Waxaad marwalba nagula soo xiriiri kartaa macluumaad dheeraad ah ama soo socda. Ama sameyso ballan naftaada si loo diiwaan geliyo Waxbarashada + Buuxinta.

CAMPUS PLANTIJN

Taleefan: 03 / 217 43 40
E-mail: plantijn@spectrumschool.be

Plantin & Moretuslei 165
2140 Borgerhout

facebook 2 300x266 - La xiriir instagram 4 - La xiriir youtube 4 - La xiriir twitter 4 - La xiriir