Iskuulkayaga

Boosaska

waxaad noqotaa saaxiibkayaga cusub 300x195 - Boosaska

Waqti xaadirkan ma jiraan shaqooyin banaan.

Miyaad jeceshahay inaad si iskiis ah u codsato? Tan waad samayn kartaa adoo u diraya waraaqda dhiirigalintaada iyo CV ga Director@spectrumschool.be.