LEXO në gjuhën tuaj

Përdorin kompjuterin për të lexuar përkthimit Spectrumschool.be në gjuhën tuaj.

shqiptar Albanian arab Arabic holandez Dutch Albanian English francez French italian Italian Pashto Pashto persian Persian polonisht Polish rusisht Russian swahili Swahili turk Turkish