Përktheni Spectrumschool në një gjuhë tjetër

Pasqyrë e plotë e të gjitha kurseve në Shkollën Spectrum

Kurse në vit

Trajnime sipas interesave tuaja

Trajnimi sipas subjektit

Mësoni + Zbuloni

SHKALLA E PARË + OKAN
Një rrjedhë & B-lumë

Çfarë është Mëso + Zbulo?
Stërvitje

Mësoni + Aftësitë

ARSIMI I MESËM ME KOHË TË PLOTË
Tregu final i punës (ish BSO)

Çfarë është të mësuarit + aftësitë?
Stërvitje

Mësoni + Vazhdoni

ARSIMI I MESËM ME KOHË TË PLOTË
Përfundim dhe Përparim i Dyfishtë (ish OST)

Çfarë është Mësimi + Përparimi?
Stërvitje

Mësoni + Duke punuar

ARSIMI I MESËM ME KOHË PJESË
Përfundimi i tregut të punës (ish DBSO)

Çfarë është Mësimi + Puna?
Stërvitje