KLASAT E SUKSESHME

Në tonë Shkalla e parë e gjerë (të mësuarit + zbuluar) op Kampusi Plantin ju mund të shijoni disiplina të ndryshme dhe të zbuloni talentet tuaja. STEM është një pjesë e rëndësishme e kësaj. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë disa Punëtori STEM të cilit ju dhe studentët e Klasa 6e mund të marrin pjesë Ju zgjidhni për shkollë dy punëtori ata do të vazhdojnë në dy mëngjeset e ndryshme të së Premtes. Koha e saktë e këtyre momenteve është planifikuar me ju pasi të keni regjistruar përmes formularit të regjistrimit më poshtë. Mund të gjeni më shumë informacione rreth një punëtorie duke klikuar në foton përkatëse. Në fund të çdo punëtorie ne planifikojmë një vlerësim që mund të përdoret nga shkolla për të raportuar njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet e nxënësit.

Objektivat e planit mësimor, siç thuhet në punëtori, janë ato për SHKO! por e ngjashme me atë të rrjeteve të tjera arsimore.

SIGN UP