trialogafb-01

TRIALOG: APP VOOR DUAAL LEREN

GO! Spectrumschool werkt mee aan een Europees project dat een app ontwikkelt om binnen een Duaal Leren traject te communiceren tussen bedrijf, school en student.

Modern en transparant ‘Duaal leren’ vereist een vlotte en ‘realtime’ communicatietool die beantwoordt aan de verwachtingen van scholenen bedrijven. Voor jongeren is de smartphone of iPhone vandaag het communicatiemiddel bij uitstek. Tijdens een Erasmus+ vergadering in Rome beslisten deelnemers uit Italië, Roemenië, Duitsland en België om samen te werken en een applicatie te ontwikkelen die deze twee uitgangspunten verbindt en realiseert.

De app is een gebruiksvriendelijke, laagdrempelige tool bij jongeren en volwassenen. Realtime communicatie en open ruimte voor feedup, feedback en feedforward garanderen directe ondersteuning van de jongere. Via de vertrouwde “messenger”functie in de app is er een vlotte drieweg-communicatie tussen
studenten, leerkrachten en mentoren mogelijk.  De app registreert alle data en kan een voortgangsrapport van de werkervaring genereren. De gegevens
in de cloud zijn vlot beschikbaar en paswoord beveiligd.

Meer info?

Website Trialog
Facebookpagina Trialog
Partners: Erasmus+

ALLE INFO OVER DUAAL LEREN OP ONZE SCHOOL