O'Z tilda o'qish

O'z tilida Spectrumschool.be tarjima o'qib kompyuter foydalaning.

Albaniya Albanian Arab Arabic Gollandiya Dutch Ingliz tili English Frantsiya French Italiya Italian Pashto Pashto Fors Persian sayqal bermoq Polish Rossiya Russian Swahili Swahili turkish Turkish