Đọc trong ngôn ngữ của bạn

Sử dụng máy tính để đọc Spectrumschool.be dịch bằng ngôn ngữ riêng của mình.

Albania Albanian tiếng Ả Rập Arabic Hà Lan Dutch Tiếng Anh English người Pháp French người Ý Italian Pashto Pashto Ba Tư Persian đánh bóng Polish người Nga Russian swahili Swahili Thổ Nhĩ Kỳ Turkish

 

 

Hội nghị chuyên đề Cung điện Hoàng gia

Lilibeth học sinh và cựu học sinh của chúng tôi Mohamed bởi nhà vua đã được mời để chia sẻ những phát hiện của họ trong Cung điện Hoàng gia trên hệ thống học tập và làm việc với nhau. Họ nhìn tuyệt vời và đã đã làm như vậy tuyệt vời! Cùng với các sinh viên từ khắp nơi trên cả nước, các bộ trưởng chủ chốt và nhà vua đã dành cả ngày cùng nhau tại Brussels!

13305212_1740397419534448_309708681487029375_o

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CÁC ẢNH THÊM