spectrumtechnic

I-Spectrumtechnic? Lokho yizinsuku ezingu-2 zokuzijabulisa lobuchwepheshe!

I-Spectrumtechnic ikamu lobuchwepheshe ngesikhathi samaholide ka-Easter kubantu abasha kusukela ku-11 kuya ku-15 iminyaka. I-Spectrumtechnic izoqhubeka kulo nyaka ngoLwesine 18 April noLwesihlanu 19 April.

Iya kwesigaba sewebhu ngolwazi oluningi nokubhaliswa!